Logo

Brugervilkår

 

Fælles Merrild Retail & AFH hjemmesider:

BRUGERVILKÅR

Velkommen til Merrild hjemmesiden (”Hjemmesiden”). Denne hjemmeside ejes og drives af Merrild Kaffe ApS, hvis hovedkontor findes på Erritsø Møllebanke 3 , 7000, Fredericia, Danmark – CVR/Registreringsnr. 36473940.

Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser for anvendelse (”Brugervilkår”) gælder for alle besøg på og al brug af hjemmesiden samt for alle oplysninger, anbefalinger og eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside (”Oplysninger”). Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Brugervilkårene. Disse Brugervilkår kan når som helst ændres eller på anden måde udvides af Merrild Kaffe ApS. De ændrede eller udvidede Brugervilkår træder i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på denne hjemmeside.

Information og ansvar

Hjemmesidens oplysninger er kun til generel information. Merrild Kaffe ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug af (eller manglende mulighed for at bruge) hjemmesiden, herunder skader forårsaget af vira eller eventuelle ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, medmindre en sådan skade skyldes forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed fra Merrild Kaffe ApS’s eller Merrild Kaffe ApS’s ledende medarbejdere. Merrild Kaffe ApS kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, aflytning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer, der bruges til elektronisk kommunikation eller overførsel af virus.

Cookie- og Persondatapolitik

Personlige oplysninger, der gives eller indsamles via eller i forbindelse med denne hjemmeside, må kun bruges i overensstemmelse med Cookie- og Persondatapolitikken for Merrild Kaffe ApS. Brugervilkårene er underlagt Cookie- og Persondatapolitikken for Merrild Kaffe ApS, som opslået på denne hjemmeside.

Links til andre internetsider

Denne hjemmeside kan indeholde links til eksterne internetsider. Merrild Kaffe ApS kan ikke holdes ansvarlig for brugen eller indholdet af internetsider, der linker til denne hjemmeside, eller hvortil der findes et link på denne hjemmeside. Cookie- og Persondatapolitikken for Merrild Kaffe ApS gælder ikke for eventuel behandling af dine personlige data på eller via sådanne andre eksterne internetsider.

Immaterialret

Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til denne hjemmeside, og oplysninger, herunder alle immaterielle rettigheder, af Merrild Kaffe ApS. Brugere har tilladelse til at læse hjemmesiden og Oplysninger og lave kopier heraf til eget privat brug, for eksempel ved at udskrive eller gemme disse. Al anden brug af hjemmesiden og oplysninger, for eksempel opbevaring eller gengivelse af (en del af) Hjemmesiden på en ekstern internetside eller oprettelse af links, hypertekst-links eller dybe links mellem Hjemmesiden og en hvilken som helst anden internetside, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Merrild Kaffe ApS.

“Merrild” og alle andre varemærker, der findes på denne hjemmeside, er registrerede varemærker tilhørende Merrild Kaffe ApS eller associerede selskaber.

Uopfordrede ideer                                                                       

Hvis du indsender eller opslår uopfordrede ideer og/eller materialer bestående af tekster, billeder, lyd, software, oplysninger eller andet (“Materialer“) på denne hjemmeside eller sender disse til Merrild Kaffe ApS via e-mail eller andet, er Merrild Kaffe ApS berettiget til at bruge, kopiere og/eller foretage kommerciel udnyttelse af sådanne Materialer i fuldt omfang og gratis, og Merrild Kaffe ApS vil ikke være bundet af nogen form for fortrolighedsforpligtelse i forbindelse med sådanne Materialer.

Gældende lov og jurisdiktion                                                   

Nærværende Brugervilkår er underlagt dansk lov. Alle konflikter, der måtte opstå i forbindelse med nærværende Brugervilkår, herunder konflikter vedrørende eksistensen og gyldigheden deraf, skal indbringes for en habil domstol i København, Danmark, medmindre bindende lovbestemte krav angiver andet.

Seneste udgave: Maj 2018

 

logo
bean